Doctor Cabinet number Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Valdas Bielskis
Surgeon

110

14.30—19.00

14.30—19.00

 

7.30—8.30

 

Vytautas Juzėnas
Physical medicine and rehabilitation specialist

111

9.00—10.40
13.10—17.00

7.30—12.00
15.20—18.00

7.30—12.00
15.20—18.00

   8.00—16.00

8.00—16.00

Marius Atkočiūnas
Physical medicine and rehabilitation specialist

(holidays from 06.14 to 06.28)

112

7.20—10.40
13.40—20.00

7.20—10.40
13.40—20.00

7.20—10.40
13.40—20.00

7.20—19.10 (06.06)

7.20—11.10 (06.13)

 

Regina Būdvytienė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

(holidays from 06.03 to 06.14)

113

08.00—16.00

11.00—19.00

08.00—16.00

11.00—19.00

11.00—19.00