Šiaulių reabilitacijos centras

 

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras įsteigta 1983 m. balandžio 19 d. Tuo metu įstaiga priklausė AB „Šiaulių tauras“ ir veikė kaip reabilitacijos poliklinika. Buvo teikiamos stomatologo, dantų protezavimo, ginekologo ir reabilitacijos paslaugos. Gydytis galėjo didžioji dalis bendrovės darbuotojų ir tik trečdalis miesto gyventojų.

1996 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių miesto valdybos sprendimu, Reabilitacijos poliklinika buvo perduota Šiaulių miesto savivaldybei.

1998 m. lapkričio 05 d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu buvo nutarta nuo 1999 m. sausio 1 d. pertvarkyti savivaldybės biudžetinę įstaigą Reabilitacijos centrą į Viešąją įstaigą Šiaulių reabilitacijos centrą.

2001 metais tame pačiame pastate savo veiklą pradėjo ir Priklausomybės ligų centras. Reabilitacijos centras patalpomis turėjo dalintis su Priklausomybės ligų centru, kuris buvo įsikūręs pastato antrame ir trečiame aukštuose, jiems taip pat priklausė ir dalis pirmojo aukšto. Reabilitacijos paslaugos tuo metu buvo teikiamos cokoliniame aukšte ir nedidelėje pirmojo aukšto dalyje. Darbo sąlygos buvo sudėtingos.

2003 m. vasario 26 d. Šiaulių miesto mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro problemoms įvertinti ir spręsti. Darbo grupė nustatė, kad nors pastato būklė yra labai prasta, dirbama antisanitarinėmis sąlygomis, bet teikiamos paslaugos itin svarbios miesto gyventojams. Minėta darbo grupė priėmė sprendimą palikti VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrą tose pačiose patalpose ateityje jas plečiant, t.y. iškeliant Priklausomybės ligų centrą į kitas patalpas. Buvo numatyta pradėti rekonstrukcinius darbus bei surasti kompetentingą ir iniciatyvų reabilitacijos centro vadovą.

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui pradėjus vadovauti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai Irinai Jazdauskaitei Uščiauskienei, per 2003-2004 metus pastebėtas ryškus įstaigos finansinės padėties pagerėjimas: suremontuota kineziterapijos salė, įsigyta nauja medicininė įranga, darbuotojai aprūpinti medicinine apranga, pacientams įrengtas poilsio kambarys, ligoniai galėjo pasinaudoti naujai teikiamomis vandens, kineziterapijos, fizioterapijos procedūromis. Įstaigos materialinė bazė pagerėjo, tačiau darbo sąlygos vis tiek neatitiko sanitarinių higienos normų: vienoje patalpoje dirbo po keletą masažistų, registratūros darbas liko nekompiuterizuotas, nebuvo tinkamai įrengtos rūbinės ir kt.

2005 metais, iš pastato išsikėlus Priklausomybės ligų centrui, Reabilitacijos centro planuose atsiranda idėja plėsti savo veiklą renovuojant visą pastatą ir pritaikant jį ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti. Padedant Šiaulių miesto savivaldybei, buvo paruoštas išsamus pastato rekonstrukcijos projektas. Įstaigos laukė nemažai sunkumų ir iššūkių.

Reikia paminėti, kad nuo 2006 metų iki 2014 metų pastate buvo įsikūrusi Šiaulių miesto greitosios pagalbos stoties padalinys, kuris turėjo keletą kabinetų su atskiru įėjimu.

Šiuo metu VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras – viena didžiausių reabilitacinio darbo patirtį turinčių įstaigų Šiaulių regione. Tai specializuota gydymo įstaiga, teikianti ambulatorinę reabilitaciją. Įstaigoje kasmet reabilitacijos paslaugos suteikiamos tūkstančiams ligonių iš visos Lietuvos.

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro darbuotojų komanda, savo darbe taikydama kompleksines medicinos reabilitacijos priemones, siekia atkurti sutrikusias paciento funkcijas ir sugrąžinti jį į biosocialinę aplinką.

VŠĮ Šiaulių reabilitacijos centro veikla

Rodikliai

2002 m.

2019 m.

Pacientų skaičius

3800

15300

Konsultacijų skaičius

11200

66300

Procedūrų skaičius

57820

245400

Darbuotojų skaičius

24

70

Pagrindinis patalpų plotas

801

2300