Ar reikia siuntimo, norint gauti FMR procedūras?
Pradinei reabilitacijai gauti reikalingas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimas. Jei pacientas atvyksta dėl ligos be gydytojo siuntimo, susimoka pagal VšĮ Šiaulių reabilitacijos centre galiojančius įkainius. Detalesnę informaciją galite rasti įstaigos internetinėje svetainėje, adresu: Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro vidaus tvarkos taisyklės.

Kiek procedūrų galima gauti atvykus su šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimu?
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828, atsižvelgiant į paciento biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų ir ligos sunkumo laipsnį, komplikacijų riziką, medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo poreikį bei paciento galimybes dalyvauti procedūrose, vieno pradinės ambulatorinės reabilitacijos gydymo epizodo metu gali būti atliekama nuo 5 iki 25 medicininės reabilitacijos procedūrų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Kas išrašo siuntimą ambulatorinei reabilitacijai?
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828, siuntimą išrašo pacientą gydęs gydytojas specialistas arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, įvertinęs ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrimo indikacijas, biopsichosocialinių funkcijų sutrikimą ir (arba) būklės sunkumo laipsnį bei medicininės reabilitacijos trukmę.

Kaip gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją?
Norint patekti FMR gydytojo konsultacijai reikia turėti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą, registruotis pateiktais telefonais: (+370 41) 455 688; (+370 41) 598 439 arba https://ipr.esveikata.lt/. Jei pacientas atvyksta dėl ligos be gydytojo siuntimo, susimoka pagal VšĮ Šiaulių reabilitacijos centre galiojančius įkainius. Detalesnę informaciją galite rasti įstaigos internetinėje svetainėje, adresu: Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro vidaus tvarkos taisyklės.

Kiek kartų galima kreiptis reabilitacijos paslaugoms per metus?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2022-11-23 įsakymu V-1738 „Dėl medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" punktu „7.1. Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos suaugusiems dėl tos pačios ligos, koduojamos tuo pačiu ligos kodu po paūmėjimo skiriamos ne daugiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus“.

Ar galima gauti reabilitacijos paslaugas be šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo?
Jei pacientas atvyksta dėl ligos be gydytojo siuntimo, susimoka pagal VšĮ Šiaulių reabilitacijos centre galiojančius įkainius: už fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją ir už gydytojo paskirtas medicininės reabilitacijos procedūras. Detalesnę informaciją galite rasti įstaigos internetinėje svetainėje, adresu: Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro vidaus tvarkos taisyklės.