Ar reikia siuntimo, norint gauti FMR procedūras?
Taip, pradinei reabilitacijai gauti reikalingas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimas, kuris galioja 60 dienų.

Kiek procedūrų galima gauti atvykus su šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimu?
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828, atsižvelgiant į paciento biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų ir ligos sunkumo laipsnį, komplikacijų riziką, medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo poreikį bei paciento galimybes dalyvauti procedūrose, vieno pradinės ambulatorinės reabilitacijos gydymo epizodo metu gali būti atliekama nuo 5 iki 20 medicininės reabilitacijos procedūrų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Kas išrašo siuntimą Ambulatorinei reabilitacijai?
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828, siuntimą išrašo pacientą gydęs FMR gydytojas, įvertinęs ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrimo indikacijas, biopsichosocialinių funkcijų sutrikimą ir (arba) būklės sunkumo laipsnį bei medicininės reabilitacijos trukmę.

Kaip gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją?
Norint patekti FMR gydytojojo konsultacijai reikėtų pirmiausia gauti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą. Tada registruotis pateiktais telefonais: (8 41) 455 688; (8 41) 598 439 arba https://ipr.esveikata.lt/

Kiek kartų galima kreiptis reabilitacijos paslaugoms per metus?
Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems dėl tos pačios ligos, koduojamos tuo pačiu ligos kodu po paūmėjimo skiriamos ne daugiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus.

Ar galima gauti reabilitacijos paslaugas be šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo?
Reabilitacijos paslaugas be šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo galima gauti mokant už FMR gydytojo konsultaciją ir paskirtas procedūras savo lėšomis.

Per kiek laiko paskyrus ambulatorinę reabilitaciją turiu kreiptis į reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą?
Į medicininės reabilitacijos įstaigas pacientas privalo atvykti ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną po reabilitacijos paslaugų paskyrimo.