Markė ir modelis Spalva Valstybinis numeris
Škoda Yeti Ruda FGU 133
Opel Vivaro Pilka HUC 659

 

Misija: gerinti aptarnaujamų pacientų sveikatą, suteikiant jiems saugias, kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas.

Vizija: būti nuolat tobulėjančia organizacija, suburti kvalifikuotą ir kompetentingą darbuotojų komandą.
Kokybės vadybos sistema grindžiama strateginiais veiklos principais, kurie apima VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras misiją, viziją, politiką ir tikslus.

Kokybės politika:

  1. Kokybei teikiamas prioritetas visose Įstaigos veiklos srityse.
  2. Kiekvienas darbuotojas atsako už teikiamų paslaugų kokybę, etiką ir informacijos saugą savo kompetencijos sferoje, vadovaudamasis dokumentais, kuriuose aiškiai apibrėžta jo veiklos sritis ir atsakomybė.
  3. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, vertinant paslaugų rezultatyvumą, tobulinant darbo organizavimą ir organizuojant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
  4. Sugebėjimas patenkinti pacientų (klientų) sveikatinimo poreikius taip, kad šis liktų patenkintas savo pasirinkimu ir būtų linkęs sugrįžti kitą kartą, kai tokios pagalbos ar paslaugų jam prireiks. Nuolat tobulinti asmens sveikatos priežiūros kokybės vadybą.
  5. Darbuotojų moralinis ir materialinis skatinimas už darbo kokybę, kokybės politikos ir tikslų įgyvendinimą.
  6. Kasmetinis kokybės politikos ir tikslų peržiūrėjimas, kad jie nuolat būtų tinkami ir atitiktų asmens sveikatos priežiūros sistemos reikalavimus.
  7. Kokybės politika atitinka Įstaigos strategiją ir Įstaigos aplinką.
  8. Užtikrinti kokybės vadybos sistemos atitiktį standarto LST EN ISO 9001:2015 ir teisės aktų reikalavimams, nuolat gerinti jos rezultatyvumą.