nr.1_shr.jpg

Mieli pacientai,

Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga ir palaikydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje, pasisako prieš neteisėtus pacientų atlygius medicinos darbuotojams, netoleruoja ir ateityje netoleruos korupcijos pasireiškimo faktų.

Todėl kreipiuosi į Jus, prašydama prisijungti prie valstybinės iniciatyvos, skatinančios skaidrų ir geranorišką medikų bendravimą su pacientais, – be kyšių. Susidūrus su bet kokiomis korupcijos apraiškomis, kviečiu netylėti ir nedelsiant apie tai pranešti ar informuoti įstaigos administraciją ar kitas atsakingas įstaigas. Noriu priminti, kad teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas.

Geriausia padėka medicinos darbuotojui yra Jūsų gerėjanti sveikata, nuoširdi šypsena ar geras žodis.

Pagarbiai
Direktorė Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė

VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ BUS TEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

1. Įstaigoje apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti:

 • el. paštu Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos skyriui korupcijos_prevencija@siauliai.lt 
 • įstaigos pasitikėjimo telefonu (8 41) 457 755, 208 kab.;
 • el. paštu pranesk@reab.lt;
 • įstaigos direktorių – paštu ar raštu. Ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai direktoriui, viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras 212 kab., Pramonės g. 15A, LT-78137 Šiauliai. Anonimiškumas garantuojamas!

2. Apie galimus korupcijos atvejus įstaigoje, galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai:

 • raštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius);
 • nemokamu pasitikėjimo telefonu +370 800 66 004;
 • Korupcijos prevencijos skyriaus telefonu (8 5) 266 14 95, 205 3372, 260 4708;
 • elektroniniu paštu korupcija@sam.lt.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami ministerijoje, adresu Vilniaus g. 33, Vilnius, 413 kabinetas (už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų tel. (8 5) 266 1495, 205 3372, 260 4708).
Sveikatos apsaugos ministerijoje taip pat nagrinėjami anonimiškai pateikti pranešimai.
Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

3. STT apie korupciją galima pranešti:

 • raštu;
 • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,
 • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu +370 5 266 33 33 (ir poilsio dienomis),
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
 • faksu (8 5) 266 3307.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centrui suteiktas skaidrios įstaigos statusas
Korupcijos prevencijos atmintinė
Dėl korupcijos prevencijos programos, korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2023-2025 metais veiksmų plano patvirtinimo ir asmens atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą paskyrimo
Išsamesnė informacija pacientams, norintiems pranešti apie korupcinio pobūdžio veiką įstaigoje
Baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus
VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras darbuotojų elgesio kodeksas
VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas