Socialinio darbuotojo veiklos svarba sveikatos priežiūros įstaigoje:

  • ligonio socialinių problemų susiejimas su sveikata ir jų sprendimas;
  • ligonio socialinių funkcijų stiprinimas, siekiant jo socialinės integracijos.

Vienas esminių socialinio darbuotojo vaidmenų medicinoje yra bendradarbiavimas ir tarpininkavimas tarp gydytojo ir ligonio. Socialinis darbuotojas privalo gebėti inicijuoti teigiamus pokyčius ligonio gyvenime, įgalinančius jį dalyvauti ir priimti sprendimus pagalbos planavimo ir jos teikimo procesuose.

Norėdamas objektyviai įvertinti situaciją, socialinis darbuotojas privalo užmegzti emocinį kontaktą su ligoniu. Konsultacijos metu socialinis darbuotojas informuoja ir konsultuoja ligonį jam rūpimais klausimais, įvertinęs situaciją supažindina ligonį su jam aktualia informacija.