Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2022 m. ataskaita

2022 m. ataskaita

2022 m. Finansinės ataskaitos ir veiklos ataskaita

2022-03-31 finansinių ataskaitų rinkinys
2022-06-30 finansinių ataskaitų rinkinys
2022-09-30 finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Markė ir modelis Spalva Valstybinis numeris
Škoda Yeti Ruda FGU 133
Opel Vivaro Pilka HUC 659

 

Misija: gerinti aptarnaujamų pacientų sveikatą, suteikiant jiems saugias, kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas.

Vizija: būti nuolat tobulėjančia organizacija, suburti kvalifikuotų ir kompetentingų darbuotojų komandą.

Kokybės politika:

  1. Kokybei teikiamas prioritetas visose Įstaigos veiklos srityse.
  2. Kiekvienas darbuotojas atsako už teikiamų paslaugų kokybę, etiką ir informacijos saugą savo kompetencijos sferoje, vadovaudamasis dokumentais, kuriuose aiškiai apibrėžta jo veiklos sritis ir atsakomybė.
  3. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, vertinant paslaugų rezultatyvumą, tobulinant darbo organizavimą ir organizuojant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
  4. Sugebėjimas patenkinti pacientų (klientų) sveikatinimo poreikius taip, kad šis liktų patenkintas savo pasirinkimu ir būtų linkęs sugrįžti kitą kartą, kai tokios pagalbos ar paslaugų jam prireiks. Nuolat tobulinti asmens sveikatos priežiūros kokybės vadybą.
  5. Darbuotojų moralinis ir materialinis skatinimas už darbo kokybę, kokybės politikos ir tikslų įgyvendinimą.
  6. Kasmetinis kokybės politikos ir tikslų peržiūrėjimas, kad jie nuolat būtų tinkami ir atitiktų asmens sveikatos priežiūros sistemos reikalavimus.