Nuo 2010 metų birželio 28 d. įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, suteiktas sertifikatas Nr. 80488-2010-AQ-LTU-FINAS. Kokybės vadybos sistema įgalina įstaigą maksimaliai tiksliai valdyti visus įstaigoje vykstančius procesus, greitai reaguoti į pokyčius, nuolat užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, atitiktį teisiniams reikalavimams.

 

2016 m. birželio mėn. įstaigoje buvo atliktas persertifikavimo auditas ir išduotas sertifikatas, kuriuo pažymima, kad įstaigos veikla atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.

 

2022 m. gegužės mėn. įstaigoje buvo atliktas persertifikavimo auditas ir išduotas sertifikatas, kuriuo pažymima, kad įstaigos veikla atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.